A A A
Home»Over Senas»Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

Bij Senas-zorg staat kwaliteit voor:

  • Zorg op maat, de wensen van de cliënt staan centraal; 
  • Tijdige en uitvoerige informatieoverdracht over de verstrekte zorg; 
  • Afspraken die worden vastgelegd in een zorgplan en genoteerd in de Zorgmap; 
  • Continue aandacht voor het verbeteren van de zorg via tussen- en eindevaluaties; 
  • Een transparante organisatie die duidelijk is in afspraken en werkt conform wet- en regelgeving; 
  • Met behulp van cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoek, verbetertrajecten invullen in samenwerking met vertegenwoordiging van cliënten en personeel; 
  • Competente, bevoegde en bekwame zorgverleners.

Veiligheid

Senas-zorg wil dat er optimaal aandacht is voor zorgveiligheid, waardoor een veilige woon- en werkomgeving zal ontstaan. Zorgonveiligheid en incidenten moeten worden gemeld en de informatie uit deze incidenten en gevaarlijke situaties moet leiden tot stuurinformatie. Dit met als gevolg dat processen verbeterd worden en Senas-zorg de hoogst mogelijke kwaliteit zal kunnen leveren.

Meldingen

Melding incidenten cliënten (MIC)
In de werksituatie bij cliënten thuis kunnen zich incidenten voordoen welke schadelijke gevolgen voor cliënten of medewerkers kunnen hebben. Door deze incidenten te melden, kunnen maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen of risico's te verminderen. U kunt het MIC-formulier downloaden om deze incidenten te melden. U kunt het formulier invullen en per email naar ons verzenden. Tevens kunt u ervoor kiezen om de MIC melding uit te printen en per post op te sturen. De kwaliteitsfunctionaris zal u een ontvangstbevestiging sturen en de melding in behandeling nemen.

Wilt u als cliënt een incident melden of bent u ontevreden over onze dienstverlening dan kunt u ons klachtenformulier invullen. U vindt dit tevens onder de rubriek klachtenreglement.


Voor meer informatie kunt u met onderstaand nummer bellen.  

Senas is voornamelijk actief in Drenthe, Groningen en Overijssel. Woont u buiten dit gebied? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op voor de mogelijkheden.

info@senas-zorg.nl
085-2083222
E: info@senas-zorg.nl
T: 085-2083222