A A A
Home»Over Senas»Cliëntenraad

Cliëntenraad

Cliëntenraad Senas-zorg

Senas-zorg is een jonge, dynamische zorgorganisatie die ernaar streeft de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en meer wil bieden dan het standaard pakket van andere aanbieders. De cliëntenraad speelt hierin een rol.


Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Senas-zorg. Door de cliëntenraad krijgen klanten een grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar cliënten te luisteren, kritisch te kijken en positief met de zorgverleners samen te werken.  Momenteel is de cliëntenraad van Senas-zorg in oprichting aangezien Senas-zorg onlangs (in april 2016) van start is gegaan met haar activiteiten.


Profielschets

Om deel te nemen in de cliëntenraad hoeft iemand geen specifieke studie te hebben afgerond, maar moet voldoen aan een aantal criteria:

  • Direct ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening
  • Het belang van de cliënt voorop willen stellen
  • Onderscheid kunnen maken tussen belangen van de cliënt, het belang van de raad van bestuur/directie en het persoonlijk belang
  • Gemotiveerd zijn
  • Voldoende tijd en inzet hebben om ook buiten de officiële overlegmomenten met de directie, contacten te leggen en te onderhouden met de achterban
  • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie

 

Wanneer u interesse heeft in de cliëntenraad of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of aanmelden. Wij zijn dan ook op zoek naar cliënten, mantelzorgers en betrokken belangstellenden voor het oprichten van een eigen cliëntenraad. Aarzel niet om uaan te melden.


Bevoegdheden cliëntenraad

Een cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de Raad van bestuur/directie. De cliëntenraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. Senas-zorg moet altijd naar de leden van de cliëntenraad luisteren zolang het in het belang van de cliënten is. In sommige gevallen is Senas-zorg verplicht advies te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad dient hierbij altijd het belang van de groep cliënten als geheel en niet het belang van een enkele klant. Voor individuele klachten heeft Senas-zorg een eigen klachtenregeling ontwikkeld.

Meer weten? Download de klachtenregeling of neem contact op met de klachtenfunctionaris van Senas-zorg via ons klachtenformulier voor meer informatie.


Input cliëntenraad

Cliënten van Senas-zorg kunnen te allen tijde suggesties over het leveren van zorg doorgeven aan de cliëntenraad. De cliëntenraad bespreekt deze suggesties en legt ze - wanneer de cliëntenraad erachter staat – voor aan de raad van bestuur/directie. Dit maakt het Senas-zorg  mogelijk haar dienstverlening te verbeteren. Verbeteringen waaraan gedacht kan worden, zijn bijvoorbeeld de wijze waarop Senas-zorg  informatie geeft aan nieuwe en bestaande cliënten, de bereikbaarheid van Senas-zorg, de communicatie met zorgverleners, de wijze waarop klachten worden afgehandeld etc.

Voor meer informatie download het reglement cliëntenraad.Voor meer informatie kunt u met onderstaande nummers bellen. 

Senas is voornamelijk actief in Zuid-Oost Drenthe en Noord-Oost Overijssel. Woont u buiten dit gebied? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op voor de mogelijkheden.

info@senas-zorg.nl
085-2083222
E: info@senas-zorg.nl
T: 085-2083222