A A A
Home»Ons aanbod»Persoonlijke verzorging en verpleging

Persoonlijke verzorging en verpleging

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar wordt u geconfronteerd met beperkingen? Heeft u door ziekte of ongeval thuis zorg en of verpleging nodig? Wilt u snel na een ziekenhuisopname naar uw vertrouwde thuisomgeving?

Senas-zorg kan u die ondersteuning bieden die u nodig heeft om zelfstandig in uw vertrouwde thuis omgeving te blijven wonen. U krijgt die zorg, die u nodig heeft en die u wenst. Senas-zorg werkt met kleinschalige teams en één vast aanspreekpunt, namelijk uw persoonlijke zorgverlener. Zo blijft het overzichtelijk en is het mogelijk om een persoonlijke band met uw zorgverlener op te bouwen.

Zorgleefplan:

Als u zich aanmeldt bij Senas-zorg onderzoeken we samen met u en eventueel uw naasten welke zorg u nodig hebt en wenst. Tijdens een kennismaking en intakegesprek met een Senas-zorg zorgverlener maakt u samen afspraken over hoe u ondersteund wilt worden, op welke dagen en tijdstippen. Het is belangrijk om hierbij praktisch en doelgericht te werk te gaan en samen met u alles duidelijk af te spreken. Welke doelen u wilt bereiken en in welke volgorde. Elke 3 maanden worden deze gestelde doelen en de bereikte resultaten met u besproken en zo nodig aangepast. Zo kunnen we samen met u kijken of de zorg nog voldoende is en tegemoet komt aan uw wensen. Zo weet u waar u aan toe bent en behoudt u regie over uw eigen leven. De doelen en afspraken worden opgeschreven in een zorgleefplan en bewaard in de zorgmap, welke u naar aanleiding van het intake gesprek ontvangt. Hierin staan o.a. uw gegevens, de gegevens van Senas-zorg, uw zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.

Uw Senas- zorgverlener:

Dit is uw vaste ervaren verzorgende of verpleegkundige, met werk- en levenservaring, die midden in de maatschappij staat, een positieve kijk op het leven heeft en weet waar hij of zij over praat. Waarmee u een vertrouwensband op kunt opbouwen en waar u op terug kunt vallen als dit nodig is. Uw privacy is gewaarborgd omdat uw zorgverlener is gebonden aan het beroepsgeheim. Uw zorgverlener is tevens in het bezit van een VOG verklaring (verklaring omtrent het gedrag). Zo kunt een band opbouwen, en er ontstaat een gelijkwaardige, veilige en betrouwbare samenwerking. 

Indien u nu reeds zorg via een andere thuiszorg organisatie ontvangt en een goede bant met uw huidige verzorgende of verpleegkundige heeft opgebouwd, maar u overweegt over te willen stappen naar Senas-zorg, dan is het voor ons bespreekbaar en bestaat in overleg met alle betrokkenen de mogelijkheid dat u uw zorgverlener mee kan laten verhuizen naar Senas-zorg. Ook deze mogelijkheid biedt Senas-zorg.

Wat bieden wij

U mag van uw zorgverlener een uitgebreid zorgaanbod verwachten. Ook het verpleegkundige aanbod is vergelijkbaar met het aanbod van andere thuiszorgaanbieders. Het grote verschil als u kiest voor Senas-zorg is dat er naast zorg en verpleging nog vele combinatiemogelijkheden en extra’s zijn.

Senas-zorg combinatie mogelijkheden:

Het is niet ondenkbaar dat u naast persoonlijke verzorging of verpleging, ook nog andere vormen van zorg nodig hebt, zoals bijvoorbeeld, individuele begeleiding of huishouding. In dat geval en indien u dit wenst proberen wij één verpleegkundige of verzorgende in te zetten, die tevens ook uw individuele begeleiding of huishouding voor zijn of haar rekening neemt. Zodat u met één Senas zorgverlener te maken krijgt, die alles voor u regelt en verzorgt en tevens als ” Uw Zorgbutler” fungeert, en daarmee u totaal ontzorgt.

Door de “Uw Zorgbutler” service functie, is uw zorgverlener uw contact persoon met de stichting ‘Voor wat hoort wat, exclusief voor u’ waarbij u de mogelijkheid krijgt op gratis (of tegen een kleine onkosten vergoeding) hulp en ondersteuning van vrijwilligers en van voor u van belang zijnde organisaties.

Daarnaast bieden wij tegen een aantrekkelijk uurtarief u onze ‘Senas Gemaksdiensten’ aan. Lees meer over Senas Gemaksdiensten elders op onze website onder dienstenaanbod/ gemaksdiensten’.

U mist de huishoudelijke hulp die u in het verleden gewent was, maar door alle veranderingen in de zorg zijn vervallen? Bent u klant bij Senas-zorg of u wil dit worden dan krijgt u de mogelijkheid een gelimiteerd aantal uren huishoudelijke hulp in te kopen (voor eigen rekening) tegen een extra voordelig uurtarief.

Nieuwsgierig en contact?
Senas-zorg is u graag behulpzaam bij het geven van advies, de voor bereiding op en tijdens het doen van de aanvraag aan de verantwoordelijke instanties. Vul dan dit formulier in en wij nemen vandaag of binnen één werkdag contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak bij u thuis, op een tijdstip dat u het beste past.Senas is voornamelijk actief in Zuid-Oost Drenthe en Noord-Oost Overijssel. Woont u buiten dit gebied? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op voor de mogelijkheden.

info@senas-zorg.nl
0591-785831 of
06-17443031
E: info@senas-zorg.nl
T: 0591-785831
M: 06-17443031